Elektronikus Adó Rendszer - Szolnok

Tisztelt Adózók!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII.31.) Kormányrendeletben foglaltak alapján 2019. április 10-én csatlakozik az ASP országos adószakrendszerhez.

Ez a szakrendszer biztosítja majd az önkormányzatok hatáskörébe tartozó helyi és központi adók, az adók módjára behajtandó köztartozások, díjak, valamint pótlékok, bírságok, továbbá ahatósági eljárási illeték nyilvántartását, elszámolását, kezelését, lehetővé teszi továbbá a helyi adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos ügyek elektronikus úton történő intézését.

A csatlakozással az eddig használt Elektronikus Adó Rendszer megszűnik, deaz ÁNYK nyomtatványok beküldésére az új informatikai rendszerre való áttérés időszakában mégvan lehetőség, elérésük a www.szolnok.hu/adougyek címen lehetséges.

Az E-adó rendszerben korábban rögzített meghatalmazások az ASP Adó rendszerbe áttöltésre kerülnek.

A továbbiakban ügyeik elektronikus úton történő intézésére az Önkormányzati Hivatali Portálon nyílik lehetőség, új nyomtatványaink valamint az adóegyenleg lekérdezés a későbbiekben itt érhetők el: https://ohp-20.asp.lgov.hu

Az ASP szakrendszer IFORM nyomtatványainak Portálon való megjelenése április végén várható, mellyel egyidejűleg az ANYK-s űrlapok befogadása megszűnik!


Szíves megértésüket és türelmüket köszönjük.

Adóügyi Osztály
Fejlesztette a Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (2010.)